powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE O NABORZE

W dniu 22 października 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego ukazało się Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Strzeleckiego, poz. 2236 w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Strzeleckiego mogą zgłaszać swoich kandydatów do dnia 05 listopada 2015 r. Rada składa się z 5 osób, a jej kadencja trwa 4 lata.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2236/dostępne jest ogłoszenie  wraz z Załącznikiem do Ogłoszenia stanowiącym kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Na skróty