Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Powiatu Strzeleckiego

Skład Komisji Stałych Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023

 

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Kauch – Przewodniczący

Gizela Szendzielorz – Zastępca Przewodniczącego

Mariola Matuszek – Sekretarz

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji

Gizela Szendzielorz – Przewodnicząca

Piotr Szuba - Zastępca Przewodniczącej

Edyta Bem – Sekretarz

Kazimierz Kubal

 

Komisja Bezpieczeństwa

Sławomir Tubek – Przewodniczący

Mariola Matuszek

Joachim Szostok

Józef Swaczyna

Ryszard Nocoń

 

Komisja Budżetu

Joachim Szostok – Przewodniczący

Piotr Szuba

Dariusz Bolechowski

Anna Chabraszewska

Piotr Dreja

Stefan Szłapa

Józef Swaczyna

 

Komisja Edukacji

Edyta Bem – Przewodnicząca

Piotr Szuba

Dariusz Bolechowski

Anna Chabraszewska

Jan Zubek

Ryszard Pagacz

Piotr Dreja

Gizela Szendzielorz

Waldemar Bednarek

Waldemar Gaida

 

Komisja Gospodarcza

Kazimierz Kubal – Przewodniczący

Ryszard Nocoń

Stanisław Krawiec

Stefan Szłapa