powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Uwaga rolnicy !

Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibie wnioskodawcy.Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.
Szczegółowe informacje na 
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

Na skróty