powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PONOWNE ROZPATRZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez „Stowarzyszenie Bezpieczny Dom” z Kielc na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku, Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił dokonać wyboru drugiej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, tj. STOWARZYSZENIA OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacyjna Nowatorstwo z Opola.

Termin realizacji zadania: 01.01.2016 - 31.12.2016
Kwota przyznanej dotacji: 59 946 zł brutto

 

 

 

Na skróty