powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KONFERENCJA

Starosta Strzelecki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich mają zaszczyt zaprosić wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców na konferencję dotyczącą nowych form pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych oraz szkoleń pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, która odbędzie się 21.01.2016 r. w Powiatowym Centrum Kultury  w  Strzelcach  Opolskich,  przy ul. Dworcowej 23.                         

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – Otwarcie – przywitanie gości przez Starostę Strzeleckiego.

10:10 – Informacja o sytuacji na lokalnym runku pracy –  Dyrektor PUP

10:30 – Formy wsparcia zatrudnienia w 2016 roku,

 w tym w szczególności:

Dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia
Refundacja wynagrodzeń bezrobotnych do 30. roku życia

11:00 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy  - finansowanie szkoleń pracowników i pracodawcy.

11:15 – Dyskusja i poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15.01.2016 r. pod numerem tel. 77 462 18 10 lub e-mail: p.gazda@pup-strzelce.pl

 

 

Na skróty