powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Kultura

Powiat strzelecki to obszar dużej aktywności kulturalnej, to ośrodek twórczych inicjatyw oraz miejsce znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
Szczególną wagę przywiązuje się tutaj do kultywowania regionalnych tradycji i zwyczajów.
Licznie organizowane imprezy pozwalają miło spędzić czas mieszkańcom powiatu oraz przybywającym tu Gościom. Na wspieranie działalności kulturalnej duży nacisk kładą władze powiatu i poszczególnych gmin.

 

Do kalendarza imprez powiatowych już na stałe wpisały się: 
 

Gala Lauri

uroczysta gala podsumowujace najważniejsze w powiecie konkursy w sferze biznesu i oświaty: Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego (NPP)  oraz Nauczyciel Roku i Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego. Celem konkursu NPP jest wyróżnienie i premiowanie produktów oferowanych przez miejscowych producentów i usługodawców. natomiast dwa pozostałe konkursy honorują osięgnięcia i zaangażowanie nauczycieli i uczniów.
 

Święto Chleba. Piknik Rodzinny

to dobrze już znana i bardzo lubiana wśród mieszkańców naszego powiatu, ale i całej Opolszczyzny, impreza plenerowa. Program co roku obejmuje występy artystyczne gwiazd śląskiej estrady oraz wiele atrakcji dla najmłodszych.Piknik rozpoczyna się uroczystym korowodem z koronami żniwnymi niesionymi przez poszczególne reprezentacje Gmin Powiatu Strzeleckiego. Święto jest możliwością zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami, promocji miejscowych artystów oraz lokalnych wytwórców.


Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa - Regolowiec 

od ponad 20 lat rajd dla turystów pieszych
i rowerowych organizuje Oddział PTTK w Zawadzkiem.
W Zlocie, jednej z największych turystycznych imprez
na terenie powiatu, co roku uczestniczy kilkaset osób. 
 

Dni Ziemi Strzeleckiej
ostatni weekend maja. Impreza niepowtarzalnej atmosferze, organizowana od  40 lat, zainicjowana przez Towarzystwo Regionalne
Ziemi Strzeleckiej. Festyn w parku to prawdziwe święto
i znakomita zabawa mieszkańców i naszych gości. 

 Festiwal Narodów - organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie

Samorządowe, odbywa się cyklicznieco dwa lata
31 sierpnia. W imprezie uczestniczą przedstawiciele Mniejszości Narodowych występujących w Polsce, a także zaproszeni goście.

Dożynki Gminne - wrzesień. Barwne dożynkowe korowody
przyciągają nie tylko mieszkańców, ale na pewno
zachęcą również naszych gości do wspólnej zabawy. 

 Ogólnopolska Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich
 i Hodowców Gołębi
 - październik. 

Przegląd Orkiestr Dętych - listopad. Nierozerwalnie z kulturą Śląska wiąże się kultywowana i przekazywana z pokolenia na pokolenia w wielu miejscowych rodzinach tradycja grania na instrumentach dętych. Doroczny przegląd stanowi dobrą okazję nie tylko do wyróżnienia najlepszych zespołów, ale i stałego doskonalenia wszystkich uczestników. 

 

Strzelecki Bieg Uliczny - organizowany w jednym z ostatnich dni grudnia, na trasie o dł. 15 km. Impreza międzynarodowa, w której bierze udział kilkuset uczestników.
 

Życie kulturalne powiatu to także działalność zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych. O ich wysokim poziomie świadczy fakt, że zdobywają wyróżnienia i nagrody nie tylko w regionalnych, ale i w ogólnopolskich przeglądach. Pielęgnowaniu zwyczajów śląskich służy też konkurs dla dzieci i młodzieży pn. "Ślaskie beranie" organizoany przez Zespół Szkół w Izbicku.
 


Wszystkie organizowane u nas imprezy, integrujące społeczność lokalną, stanowią też doskonałą okazję zaproszenia wszystkich turystów do wzięcia w nich udziału, co na pewno uatrakcyjni pobyt naszych gości
na Ziemi Strzeleckiej. Na terenie naszego powiatu, bez względu na porę roku, można miło spędzić czas. Warto wracać tu wielokrotnie, za każdym razem odnajdując coś nowego. 
Niezmienne są tylko: porządek, dbałość o tradycje i serdeczna gościnność naszych mieszkańców.

Na skróty