powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016


ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/121/15  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.10.2015 r.
w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”

ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

 

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

  1. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego
    w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy,
    konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

Treść całego ogłoszenia wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych dostępne są w załącznikach oraz na:

http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=3952

 

 

PDFOGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT 2016.pdf (102,25KB)
PDFUCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO ws. ogłoszenia.pdf (54,24KB)

Na skróty