powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Gospodarka

W gospodarce powiatu najważniejsze miejsce pod względem generowanych miejsc pracy, jak i ilości podmiotów, zajmuje handel i usługi. Rolnictwo i przemysł zajmują zbliżone do siebie pozycje. Przemysł dominuje w rejonie Strzelec Opolskich, Ujazdu i Kolonowskiego. Nie należy zapominać jednak o trendzie spadku zatrudnienia w rolnictwie i gromadzenia ziemi uprawnej przez silniejsze ekonomicznie gospodarstwa rolne. Można więc powiedzieć, iż gospodarka powiatu strzeleckiego ma charakter zrównoważony.

Areał użytków rolnych obejmuje 50 % powierzchni powiatu. Rolnictwo Ziemi Strzeleckiej charakteryzuje się wysokim poziomem uzbrojenia technicznego. Wraz z nieograniczonymi zasobami czystej wody zbiornika podziemnego Zawadzkie - Opole daje  doskonałą podstawę dla rozwoju przemysłu przetwórstwa spożywczego.

W powiecie strzeleckim funkcjonuje wiele spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Należą do nich m.in.: Kronospan, Adamietz Sp. z o.o., Haba-Beton, Mubea Automotive Poland sp. z o.o., Coroplast, Pearl Stream, Packprofil Sp. z o.o., IFA Powertrain Polska Sp. z o.o., Izostal S.A., Intersilesia Sp. z o.o. Zakłady te zajmują istotną pozycję na lokalnym rynku pracy i wykazują się dobrą kondycją oraz dynamiką działania.

Powiat jest otwarty na wszelkie inwestycje, nie tylko zagraniczne. Zainteresowani odnajdą na łamach niniejszego wydawnictwa najatrakcyjniejsze z ofert Ziemi Strzeleckiej. Dowodem przyjaznego stosunku władz samorządowych do przedsiębiorców są niskie podatki lokalne, których przedziały podajemy poniżej.

Na skróty