powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

XXII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

XXII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXII konkurs pt. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej", skierowany do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin, poprzez upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

artykuły prasowe i publikacje internetowe
audycje radiowe
audycje telewizyjne.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 01.02.2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i przesłanie pod adresem Organizatora najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2017 r. co najmniej jednego artykułu lub audycji, spełniających następujące wymogi:

treść publikacji powinna wynikać z celu konkursu,
publikacje powinny informować o bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym lub przyczynach wypadków i chorób zawodowych rolników, bądź o konieczności ochrony dzieci przed wypadkami,
publikacje powinny być poprawne merytorycznie, przygotowane ze znajomością problemu, sugestywne,
publikacje powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.

Autorzy najlepszych publikacji zostaną uhonorowani nagrodami.

Więcej informacji na temat konkursu: http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/xxii-konkurs-w-rolnictwie-mozna-pracowac-bezpieczniej/

Na skróty