powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

XXII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

XXII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXII konkurs pt. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej", skierowany do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin, poprzez upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

artykuły prasowe i publikacje internetowe
audycje radiowe
audycje telewizyjne.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 01.02.2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i przesłanie pod adresem Organizatora najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2017 r. co najmniej jednego artykułu lub audycji, spełniających następujące wymogi:

treść publikacji powinna wynikać z celu konkursu,
publikacje powinny informować o bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym lub przyczynach wypadków i chorób zawodowych rolników, bądź o konieczności ochrony dzieci przed wypadkami,
publikacje powinny być poprawne merytorycznie, przygotowane ze znajomością problemu, sugestywne,
publikacje powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.

Autorzy najlepszych publikacji zostaną uhonorowani nagrodami.

Więcej informacji na temat konkursu: http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/xxii-konkurs-w-rolnictwie-mozna-pracowac-bezpieczniej/

Na skróty