powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska

W poniżej załączonych plikach znajdują się informacje nt. „Programu Ochrony  Środowiska Powiatu Strzeleckiego”, w tym zagadnienia dotyczące oceny aktualnego stanu środowiska i sposobów finansowania.

Do pobrania najnowsza 
AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 - u góry strony !

Na skróty