powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 24.02.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 24 LUTEGO 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) 
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) 
przyjęcie protokołu z XVI sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2015 r.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie za 2015

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Strzelce opolskie w ramach zadania pn.:”Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie”

6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia rezolucji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. oaz poparcia stanowiska burmistrzów miast i gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy konstrukcji reklamowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu”

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

14. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

16. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

17. Sprawy bieżące

18. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty