powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę :

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym : schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami
 • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym
 • estetyka gospodarstw

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej, KRUS zaprasza do zapoznania się z regulaminem i złożenie do 31 marca 2016r. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: http://www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Na skróty