powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.01.2016 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

ZADANIE PUBLICZNE - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

  1. STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW - kwota dotacji 1 894,00 zł
  2. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE - kwota dotacji 4 735,00 zł
  3. FUNDACJA „MAŁY KROK” ZAWADZKIE - kwota dotacji 3 371,00 zł

 

ZADANIE PUBLICZNE - Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

  

  1.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA” W STRZELCACH OPOLSKICH – kwota dotacji 3 710,00 zł
  2.TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – kwota dotacji 2 500,00 zł

Na skróty