powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

21.03.2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich dot. realizacji projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Partnerami projektu są powiaty i placówki kształcenia zawodowego, a liderem samorząd województwa opolskiego. Marszałek Andrzej Buła podpisał umowy partnerskie z prezydentem Opola i starostami powiatów: strzeleckiego, brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, prudnickiego . Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Projekt kluczowy o łącznej wartości ponad 6 919 tys. euro (ponad 30 mln zł), ma na celu modernizację i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego w powiatach, w branżach strategicznych dla regionu. Z kwoty tej Powiat Strzelecki otrzyma 423 249,96 Euro i wniesie 15% wkładu własnego. W ramach projektu Powiat Strzelecki planuje modernizację i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. W ramach modernizacji przewidziano utworzenie i doposażenie Centrum Obróbki Metalu, utworzenie pracowni mechatroniki ogólnej, pracowni elektroniki, pracowni hotelarstwa i modernizacja pracowni turystycznej. W ramach doposażenia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (frezarki, tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, stanowiska egzaminacyjne, narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu). Dzięki realizacji projektu wzbogacona zostanie oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nauka zawodu poprzez praktykę jest przecież podstawą do zdobycia niezbędnych kwalifikacji pożądanych przez przyszłych pracodawców.

Na skróty