powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SPRAWOZDANIE za rok 2015

SPRAWOZDANIE za rok 2015 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” przyjęte przez Radę Powiatu Strzeleckiego w dniu 30 marca 2016r.

Do wglądu poniżej:

PDFSprawozdanie z realizacji programu wspolpracy z NGO 2015.pdf (418,80KB)

Na skróty