powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Informacja o terminie konsultacji projektów

Informujemy, że w dniach

od 09.05.2016 do 18.05.2016

odbędą się

KONSULTACJE PROJEKTU
„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017”

o r a z

KONSULTACJE PROJEKTU
„WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2019”

 

Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:

1) Na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie danego programu,

2) Na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie danego programu drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (mailem) lub faksem:

- e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

oraz pisemnie na adres:

- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Zespół ds. Promocji Powiatu

Ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

- na numer faxu: 77 4401 701.

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których wyżej, nie będą rozpatrywane.

Na skróty