powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018

W dniu 27 kwietnia 2016 roku Rada Powiatu Strzeleckiego przyjęła „Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018”, który wyznacza najważniejsze kierunki działań z zakresu ochrony zabytków. Powiat Strzelecki w skali regionu posiada niezwykle cenne historycznie i przyrodniczo obszary, na czele z Pomnikiem Historii na Górze Św. Anny, jako jego wizytówką. Szczegóły w załączniku poniżej.

Program Opieki nad Zabytkami

Na skróty