Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE PROJEKTÓW

KONSULTACJE PROJEKTU
„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017”

o r a z

KONSULTACJE PROJEKTU
„WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2019”

 

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 233/2016 z dnia 26.04.2016r. 
w sprawie konsultacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” oraz uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 234/2016 z dnia 26.04.2016r. w sprawie konsultacji „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”

ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie w/w programów.
Konsultacje trwają od dnia 09.05. do 18.05.2016 roku.


Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:

1) Na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie programu,
a opracowanych w Zespole ds. Promocji Powiatu,

2) Na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie programu drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (mailem) lub faksem na adres:

- pp@powiatstrzelecki.pl

- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Zespół ds. Promocji Powiatu

Ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

- fax: 77 4401 701.

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których wyżej, nie będą rozpatrywane.

Projekt programu rocznego

Projekt programu wieloletniego

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - PROGRAM ROCZNY

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - PROGRAM WIELOLETNI

UCHWAŁA NR 233 PROGRAM ROCZNY

UCHWAŁA NR 234 PROGRAM WIELOLETNI