Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Izbicko

Brak opisu obrazka
Gmina położona jest na zachodzie powiatu, przy głównym trakcie komunikacyjnym, drogą A-4. Jest jedną z najmniejszych gmin Opolszczyzny. Jej obszar to 84,3 km2, na którym zamieszkuje ok. 5600 osób. Bogactwami naturalnymi są lasy, które zajmują 1/3 powierzchni, zwłaszcza fragmenty dębowego starodrzewu z domieszką świerka i brzozy rosnące wokół kompleksu urokliwych stawów hodowlanych, duże pokłady bardzo czystej wody głębinowej w okolicach Krośnicy i Utraty, gdzie wybudowane zostało ujęcie wody m.in. dla Opola oraz złoża kamienia wapiennego w okolicach Otmic.

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail: ug@izbicko.pl
http://www.izbicko.pl

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54