powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2016
 "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania"

 

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony jest już od 1987r. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Do roku 2030 tytoń może spowodować zgon ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety - informuje Światowa Organizacja Zdrowia.

Światowy Dzień bez Tytoniu ma przypomnieć i wzmóc wysiłki na rzecz ograniczenia produkcji, sprzedaży i używania wyrobów tytoniowych oraz uświadomić negatywne zdrowotne i ekonomiczne następstwa palenia tytoniu.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia bez Tytoniu brzmi: "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania" i ma na celu podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczenia palenia tytoniu na świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia popytu na papierosy, zmniejszyć ich atrakcyjność dzięki niepozornej, bezbarwnej szacie graficznej. Opakowanie ma zawierać treści ostrzegawcze i uświadamiające o zdrowotnych następstwach palenia tytoniu.

                      Przygotowała
                           Patrycja Płoszaj
  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
                  w Strzelcach Opolskich

                                                                   

Na skróty