powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

Zarząd zapoznał się z wynikami konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”. Konsultacje projektów ww. programu w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem odbyły się w dniach 09.-18.05.2016r.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem nie wpłynął żaden wniosek.

 

 

Na skróty