Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”

Zarząd zapoznał się z wynikami konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”. Konsultacje projektu ww. programu w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem odbyły się w dniach 09.-18.05.2016r.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem wpłynęły 2 wnioski – kopie obydwu wniosków przedstawiam w załączeniu:

– wniosek złożony przez Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie: propozycja zmiany obejmuje okres obowiązywania programu wieloletniego, zamiast programu rozpisanego na 3 lata, DPS w Kadłubie proponuje okres 5-letni, tj. na lata 2017-2021 ;

- wniosek złożony przez Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem: propozycja zmiany obejmuje okres obowiązywania programu wieloletniego, zamiast programu rozpisanego na 3 lata, DPS w Zawadzkiem proponuje okres 5-letni, tj. na lata 2017-2021.