powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Kolonowskie

Herb-Kolonowskie.jpeg
Gmina Kolonowskie leży w północnej części powiatu i obejmuje obszar 83,61 km2 powierzchni. Gminę zamieszkują 6361 osoby. Kolonowskie jest najsilniej zalesioną gminą powiatu, na lasy przypada tu około 73% powierzchni. Są one ostoją wielu chronionych gatunków flory i fauny. Przepływające przez gminę rzeki: Mała Panew, Bziniczka i Myślina stwarzają doskonałe warunki dla wędkarstwa. Tradycje osadnicze na tym obszarze sięgają XVIII wieku, kiedy to na bazie miejscowej rudy darniowej i zasobów drewna rozpoczęto


Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
tel. centrala/ sekretariat: +48 77 461 11 40,  461 11 20, 461 12 00, 461 12 02
faks: +48  77 461 11 40 w. 31
email 
www.kolonowskie.pl

Na skróty