Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Leśnica

Brak opisu obrazka
Gmina Leśnica leży w południowo zachodniej części powiatu strzeleckiego. Obejmuje obszar 95 km2 który zamieszkuje populacja złożona z 8 890 osób. Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym, użytki rolne zajmują 76% jej powierzchni. Miasto Leśnica należy do najstarszych w tej części śląska. Książe opolski Kazimierz I wymienia ją w dokumencie z 1217 roku jako "Lesnicie". Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy Góry św. Anny. Obejmuje on m.in. kilka rezerwatów oraz monumentalny amfiteatr skalny zwieńczony Pomnikiem Czynu Powstańczego. Na szczycie Góry św. Anny (najwyższego wzniesienia na Górnym Śląsku) znajduje się bazylika pod jej wezwaniem. Od wieków jest to miejsce pielgrzymek dla mieszkańców śląska i nie tylko.

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47 - 150 Leśnica

www.lesnica.pl