powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI KONKURSU

W imieniu Przewodniczącej oraz Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, informujemy, że w dniu 16 czerwca br. zakończona została procedura konkursowa naboru na stanowisko Kierownika Biura. W toku przeprowadzonego postępowania wybrano Pana Sławomira Oczoś zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu, któremu zostanie powierzona funkcja Kierownika Biura. 

Na skróty