powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 29.06.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 29 CZERWCA 2016 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) 
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) 
przyjęcie protokołu z XX sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Debata drogowa

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

9. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

10. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

11. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

12. Sprawy bieżące

13. Zamknięcie obrad XXI  sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

Na skróty