powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROJEKT ŁĄCZYMY POKOLENIA

Projekt Łączymy Pokolenia

Projekt jest oddolną inicjatywą społeczną liderów działających w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Ruchu Czystych Serc, działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie, którzy na czas realizacji projektu utworzyli grupę nieformalną pod nazwą „Grupa małolaty”.

Celem projektu jest aktywizacja seniorów zmierzająca do integracji międzypokoleniowej, poprawy stanu zdrowia oraz rozwój kultury fizycznej i wyjście z „domu”. Wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, którzy ukończyli 50 rok życia.

W projekcie uczestniczyć będzie młodzież, uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Liderów Grupy nieformalnej oraz wolontariuszy RCS działających przy Urzędzie Gminy w Strzelcach Opolskich.

Projektowa aktywizacja seniorów odbywać się będzie poprzez realizację trzech zadań tematycznych przez cztery miesiące.

·        Rytmiczno – ruchowe zajęcia w wodzie na krytej pływalni „Strzelec” prowadzone przez wykwalifikowanych wolontariuszy.

·        Co miesięcznych prelekcji na temat zdrowego żywienia połączone z warsztatami kulinarnymi.

Ostatnie zadanie projektu zakłada zorganizowanie pikniku międzypokoleniowego na terenie Leśnictwa Dębie w ramach, którego planujemy zorganizować „Dzień aktywności” połączony z konkursami i zajęciami nordic walking i dokonać podsumowania realizację projektu „Łączymy pokolenia”.

W ramach projektu grupa wolontariuszy realizująca zadania zostanie objęta wsparciem szkoleniowym i konsultacyjnym ratowników medycznych i Przyszpitalnej Poradni Diabetologicznej.

 Udział w projekcie „ŁĄCZYMY POKOLENIA” jest bezpłatny.

Realizacja projektu pozwoli przełamać stereotypy funkcjonujące w społeczności lokalnej dotyczące niskiej aktywności osób starszych i niepełnosprawnych a także pomoże dokonać zmian w sposobie myślenia o starości wśród samych seniorów oraz młodzieży biorących udział w projekcie. Projekt stwarza, zatem unikalną możliwość tworzenia więzi międzypokoleniowych oraz nawiązywania trwałych relacji interpersonalnych.
Kontakt i zapisy: Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16/22  Tel: 606894258

Opracował: Jan Kowalczyk

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

Na skróty