Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawadzkie

Brak opisu obrazka
Gmina Zawadzkie leży w północno - wschodniej części powiatu strzeleckiego. Znajduje się średnio na wysokości 210-240 m n.p.m. na lewym brzegu rzeki Mała Panew. W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Zawadzkie, Żędowice oraz Kielcza. Powierzchnia gminy wynosi 82,24 km2, w tym miasto 1649 ha. Zamieszkuje ją 11 791 osoby. Gmina ma charakter przemysłowo - rolniczy. Słabe, przeciętne gleby powodują, że rolnictwo nie jest silnie rozwinięte. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy i grunty leśne (4943 ha). Przemysł koncentruje się głównie w siedzibie gminy, w mieście Zawadzkie. Planuje się utworzenie fabryk bazujących na przetwórstwie lokalnych surowców.

 

Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
centrala telefoniczna (77) 46 23 100
tel./fax (77) 46 23 175
tel./fax (77) 46 23 133
e-mail 
http www.zawadzkie.pl