powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

28 lipca odbyło się oficjalne podpisanie umów dotyczących udzielonia dotacji celowych z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków :
1. Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Wymiana pokrycia dachu: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont konstrukcji dachu, roboty pokrywcze w obiekcie Pałacyk Myśliwski w Zawadzkiem w wysokości 20.000,00 zł
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na dofinansowanie zadania: Wykonanie prac w zakresie konserwacji i restauracji przy zabytku „Obraz z życia Marii” z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 15.000,00 zł.

Na skróty