powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Komunikat WIOS 7/PD/2016 z dn.15.09.2016

WIOŚ w Opolu informuje, że w strefie opolskiej woj. opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu w roku 2016.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu w roku 2016. Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast). Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej 5 mikrogramów/m3.

Na skróty