powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NAJLEPSZY UCZEŃ POWIATU STRZELECKIEGO

Nagroda „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawana jest przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego w pięciu kategoriach:

- „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”,

- „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”,

- „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”,

- „Najlepszy Uczeń - Bez Barier”,

- „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie”.

Kandydatów do nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” zgłasza dyrektor szkoły.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w terminie od dnia 1 października do 30 listopada 2015 roku, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/488/14 Rady Uchwały Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku.

Uczniowie nagrodzeni nagrodą „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” otrzymają statuetkę oraz nagrodę pieniężną:

-dla „Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej” – 1.500,00 zł,

-dla „Najlepszego Ucznia Gimnazjum” – 2.000,00 zł,

-dla „Najlepszego Ucznia Szkoły Ponadgimnazjalnej” – 2.500,00 zł,

-dla „Najlepszego Ucznia  - Bez Barier” – 1.500,00 zł.

-dla „Najlepszego Ucznia – Mistrz w Zawodzie” – 2.500,00 zł

 Zasady przyznawania nagród w załączniku poniżej.

Oświadczenie

Wniosek o przyznanie nagrody

Zasady przyznawania nagrody

plakat_najlepszy_uczen_2015_www2.jpeg

Na skróty