powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wprowadzenie komendanta

12 października na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich powołano podinsp. Bogusława Chrzęstka oraz jego zastępcę nadkom. Arkadiusza Chętnickiego. W Uroczystości uczestniczył Wicestarosta Strzelecki Pan Janusz Żyłka.

Podinsp. Bogusław Chrzęstek służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Oleśnie w pionie prewencji. Następnie w 1991 roku realizował obowiązki w Wydziale Kryminalnym. W 2005 roku objął stanowisko zastępcy komendanta komisariatu Policji w Praszce, gdzie po roku został jego komendantem. W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich, a od 20 lipca tego roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.

Nadkom. Arkadiusz Chętnicki rozpoczął służbę w 1994 roku w Komisariacie Policji w Ozimku.  W tamtejszej jednostce przeszedł przez pion prewencji oraz kryminalny. Następnie w 2004 roku objął stanowisko kierownika Referatu Dzielnicowych. Od 2006 roku przeszedł do Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Nadkom. Arkadiusz Chętnicki Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończył w 2008 roku. W 2013 roku był zastępcą, a później Komendantem Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Od sierpnia 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.

Na skróty