powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sesja Rady Powiatu - 26.10.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2016 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad

b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu z XXIII sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Strzeleckiego

4. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w Powiecie Strzeleckim

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017”

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

9. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

10. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

11. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

12. Sprawy bieżące

13. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty